Välj en sida

Verksamheten

Vi erbjuder barnen aktiviteter så som sångstunder, pyssel, målande, skapande, gymnastik, och framförallt lek. Vi sätter barnens i centrum och tar vara på deras nyfikenhet och intressen när vi planerar vår verksamhet och våra aktiviteter.

All mat som barnen får lagas från grunden och följer i största mån skolans matsedel.

I vårt arbetssätt finns rum för vardaglig spontanitet vilket möjliggör att kunna anpassa dagliga aktiviteter utifrån barnens önskemål, väder och andra styrande faktorer.