Välj en sida

Smederna

– en del av C Företaget

Smederna drivs av Thilda, Anette (Nettan) och Marie, tre dagbarnvårdare som alla har lång erfarenhet av barn och yrket.  Alla vi tre bor i fristående villor där barnen har ett eget lekrum samt lekområden utomhus på gårdarna. Vi arbetar både separat i de små grupperna men träffas ofta som en stor grupp. Då kan alla barn lära känna varandra och även oss vuxna.

Vi erbjuder de minsta barnen (1-5år) en lugn, trygg och harmonisk tillvaro i hemmiljö. I och med detta ger vi alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.  Vi arbetar dagligen utomhus, både i skog och mark men även i vår otroligt vackra närmiljö.

Öppettider

06.00-18.00 (Mån-Fre)

Husdjur

I ett av hemmen finns två hundar

Ansök om plats

Via kommunen

Lokal / Hem

Verksamheten bedrivs i hemmen

Inriktning

Natur och miljö

Verksamheten

Verksamheten

Vi erbjuder barnen aktiviteter så som sångstunder, pyssel, målande, skapande, gymnastik, och framförallt lek. Vi sätter barnen i centrum och tar vara på deras nyfikenhet och intressen när vi planerar vår verksamhet och våra aktiviteter.

I vårt arbetssätt finns rum för vardaglig spontanitet vilket möjliggör att kunna anpassa dagliga aktiviteter utifrån barnens önskemål, väder och andra styrande faktorer.

 

Mål och visioner:

Vår vision för vår verksamhet är att i dagens mer stressade samhälle kunna erbjuda de minsta barnen (1-5år) en lugn, trygg och harmonisk miljö. I och med detta ger vi alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.  Vi uppmuntrar och lär barnen att vara rädda om miljön och att ta hand om naturen.

Kontakta oss

Dagbarnvårdare

Anette Bexenius
Smältarevägen 16
748 32 Österbybruk

Telefon

072-321 11 44

Dagbarnvårdare

Marie Henriks
Kanalvägen 11b
748 31 Österbybruk

Telefon

070-683 47 52

Dagbarnvårdare

Thilda Thorén
Ängsvägen 8
748 31 Österbybruk

Telefon

076-348 86 89

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk